Service

SERVICE

FRA DAG ÉNVelger du Lund Varmepumpeservice som din leverandør av varmepumpe, kan du være trygg på at du får rådgivning og hjelp fra dag én; fra valg av modell til jevnlig oppfølging. Slik kan du ha glede av din varmepumpe i mange år framover.

TJENESTER SOM VARMER


...eller kjøler


 

Ved kjøp av varmepumpe hos oss i Lund Varmepumpeservice, er det vårt oppdrag videre å sørge for at den gir deg alle de lovte funksjonalitetene - sommer som vinter - i all dets levetid.

 

Montering av varmepumpe


En standard montering av varmepumpe inkluderer fem meter rørstrekk mellom innedel og utedel, samt hulltaking i trevegg for tilkobling. Dette gjelder for alle typer pumper.

 

Service


Uansett modell, er det anbefalt å gjennomføre en service  på varmepumpen hvert andre/tredje å. Dette for å sikre driftssikkerhet og et stabilt anlegg. En inkluderer både inne- og utedel, og innebærer rengjøring og smøring av komponenter, kontroll av trykk og temperaturer, strøm og spenning - og ellers å se til at alle deler virker som de skal.

 

En slik service bør gjennomføres av en autorisert forhandler av varmepumpe-modellen. Fordeler ved dette er:

  • Forlenget levetid på bevegelige deler og mindre slitasje
  • Bedre virkningsgrad og avgitt effekt, som fører til høyere besparelse (mindre strømforbruk)
  • Mindre støy fra maskinen
  • Hindrer uønsket lukt fra innedelen

 

Reparasjoner og akutt service

Lund Varmepumpeservice tilbyr reparasjonsservice i og etter ordinær arbeidstid, fra mandag til fredag. Utover dette kan vi rykke ut på akutte oppdrag dersom det er nødvendig.


Vedlikehold

For at din varmepumpe skal fungere best mulig og lengst mulig er det viktig at du utfører regelmessig vedlikehold. Vedlikehold handler blant annet om å rense filteret i varmepumpen, og av og til bytte filteret. Vær obs på at varmepumper som er plassert på kjøkken, i støvete miljøer og boliger med husdyr eller røykere krever mer vedlikehold.

TRENGER DU FINANSIERINGSHJELP?


Lund Varmepumpeservice tilbyr rentefri 24 måneders nedbetaling gjennom Resursbank.

KONTAKT OSS


marius(a)lundvarmepumpeservice.no


95 29 91 97

SERTIFISERT


Både bedriften og personell

 er sertifisert i henhold til

F-gassforordringen hos Isovator

95 29 91 97